LHM-kaffe - treffsted for alle,
og særlig for Citroën-entusiaster
     
       
           
 

Av Trond B Svendsen &
Frank Vindsetmo,
den 04/06/2015

 

LHM-kaffe er et café-treff for entusiaster av LHM, hvor likesinnede møtes, drikker kaffe og hygger seg sammen. LHM finnes for det meste i Citroën, men alle er velkomne.

LHM gjenspeiler seg naturligvis på den grønne oljen Liquide Hydraulique Minérale, som er substansen i Citroëns geniale fjæringssystem, og likeledes bindeleddet for deltagerne på LHM-kaffen.

LHM-kaffe er et levende fenomen gjennom mange år og ble i sin tid startet av Brede Huseby.  Motto var: L(itt) H(ygge) M(ed) Citroën-treff!


HISTORIEN BAK LHM-KAFFE

Det var altså Brede Huseby som gikk i bresjen for det hele. Første offisielle kaffe var så vidt vites den 17. august 2005. Konseptet er et uformelt treff, uavhengig av modell- og klubbtilhørighet, og tanken var nok å samle folk på tvers av klubbene.

Kaffe'n har alltid vært avholdt annenhver uke med litt ulike dager. De siste ca 5- 6 årene har det imidlertid vært fast med onsdager i oddetallsuker, med start fra kl. 18 og utover. Omtrent like lenge har fast treffsted vært Osloungdommens Motorsenter. Tidligere møttes man på Tyrigrava, men byttet sted blant annet grunnet enorme horder av amcars og motorsykler.

Høsten 2006 arrangerte Brede det første LHM Fellestreff på Gol. Tanken var den samme som med kaffe'n; felles møtepunkt for folk og biler på tvers av de ulike klubbene. Brede hadde hårete mål og drømte om 100 deltakende biler på fellestreff de kommende årene.

Slik gikk det ikke, og like før det 3. treffet gikk av stabelen i 2008 forsvant Brede og siden har han ikke vært deltakende på hverken kaffe'n eller fellestreff. Siden han forsvant like før treffet, ble gjennomføringen noe punktert og det spøkte litt for fremtiden for treffene.

Frank Vindsetmo deltok på sin første kaffe høsten 2006 etter å ha kommet over info på nett. Høsten 2007 deltok han på sitt første fellestreff, den gang på Biri ved Lillehammer. Etter at Brede var ute av bildet i 2008 tok Frank V sammen med Jan Erling Jacobsen ansvar for å videreføre kaffe'n, og det samme gjorde de med fellestreffet høsten 2009 som da ble arrangert utenfor Hønefoss.

Like før fellestreffet i 2011 som ble arrangert på Rjukan, meldte Jacobsen forfall grunnet sykdom. Kort tid etter treffet kom den triste nyheten om at han dessverre var gått bort. Jacobsen var et oppkomme av ideer og hadde enorm kunnskap om severdigheter hvor det skulle være i landet, og var således genial å ha med i planleggingen av treffene. Jacobsen var også aktiv i andre deler av Citroenmiljøet og var blant annet med å arrangere Fransk Bildag på Hadeland Glassverk (kan det ha vært i 2009/10?).

Etter Jan Erling Jacobsen's bortgang har Frank Vindsetmo holdt i trådene hva gjelder å annonsere kaffe'n på facebook og de ulike klubbenes nettforum. Fellestreffene har han også holdt tak i sammen med Magnus Berg (XM- klubben).

Drivkraften og grunnen til at kaffe'n fortsatt lever i beste velgående tror vi er et jovialt og hyggelig miljø, en etterhvert godt innarbeidet tradisjon og den uformelle stemningen. Vi for vår del tror det er plass til LHM i mange år fremover, selv om klubbene nå kanskje samarbeider med enn hva de gjorde den gangen kaffe'n ble startet. Frank gir seg i alle fall ikke så lenge folk møter opp til både kaffe og fellestreff .

 

 
LHM-kaffe:
treff for likesinnede, på café

Tid:
Annenhver onsdag i odde ukenummere,
kl.18h00-21h00, uformelt og uten påmelding.

Sted:
Ungdommens Motorsenter i Hvervenbukten,
Ljansbrukveien 33, 1250 Oslo


I sommerferien er stedet stengt, og LHM-kaffen er
i perioden flyttet til Mortens Kro på Gjelleråsen.
På tross av ferietid pleier det å være godt oppmøte.

Kromtapp:
Frank Vindsetmo


Undgommens motorsenter:

Stedet ble åpnet som et alkoholfritt Motorsenter for ungdommen allerede den 10. oktober 1963
efter mer enn 50 000 dugnadstimer på eiendommen
som Oslo Kommune stilte til disposisjon til
formålet med sin bratte bakke opp («Blodveien») efter vedtak i Oslo Formandsskap 22/6-1960.Bilder fra treff:
3. juni 2015

28. august 2015
 
             
     
Oslo , den 4. juni 2015
TBS & FV
 
 
           
       
             
  << retur